Växjö 11:5, (Sigfridshäll)

Vi har tagit fram en ny detaljplan för fastigheten Växjö 11:5 (Sigfridshäll) på Öster i Växjö.

Detaljplanen har fått laga kraft 2018-02-26.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny stadsbebyggelse inom området, innehållande kontor och centrumverksamhet samt parkeringsgarage under Östregårdsgatan.

Länk till den färdiga detaljplanen finns nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Trafik och stadsplanering