Växjö 11:5, (Sigfridshäll)

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Växjö 11:5 (Sigfridshäll) på Öster i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2018-02-26.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny stadsbebyggelse inom området, innehållande kontor och centrumverksamhet samt parkeringsgarage under Östregårdsgatan.

Läs mer om detaljplanen nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Trafik och stadsplanering