Växjö 12:10, Limnologen syd

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Växjö 12:10 (Limnologen syd), Teleborg.
Detaljplanen vann laga kraft 2014-01-16.

Sammanfattning

Limnologen syd är ett projektnamn för ett område som ingår i området Välle broar vars syfte är att utveckla en ”arena” för olika träbyggnadsprojekt.
Inom Välle broar ska det inte bara byggas trähus med låg energiförbrukning och låg miljöpåverkan utan det ska också skapas förutsättningar för en hållbar stadsstruktur - både till form och innehåll.

Detaljplanen medger en blandad stadsbebyggelse med en byggnadshöjd på mellan 4-8 våningar.

Läs mer om detaljplanen i dokumentrutan nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering