Växjö 12:10 m.fl. (Torparängen)

Vi har arbetat fram en detaljplan för bostäder, begravningsplats, grönområden m.m. på Torparängen på Teleborg.

Byggnadsnämnden beslutade 2015-12-09 att anta detaljplanen. Beslutet överklagades därefter till länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade 2017-01-26 sitt beslut att inte ge så kallat prövningstillstånd.
Därmed har detaljplanen vunnit laga kraft 2017-01-26.

Torparängen hade sedan början av 1980-talet varit hemmaarena för Växjö BK. Här fanns, förutom fotbollsplaner, även ett koloniområde och omgivande skogsmiljöer. Växjö BK har nu flyttat sin verksamhet från området vilket öppnat upp för en förändrad markanvändning.

Syftet med planläggningen av området är att möjliggöra nya bostäder samt att utveckla en områdespark. Dessutom ska utrymme ges för att anlägga ny begravningsplats.

Målet med planen är att tillgodose ett behov av nya bostäder i sjönära läge samtidigt som naturen ges utrymme och utgör en viktig del av områdets karaktär och användning. Samtidigt som nya bostäder tillförs området ska därför naturen upprustas och parkmiljöer skapas.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Trafik och stadsplanering