Växjö 12:11 (Campus)

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Växjö 12:11 på Teleborg (Campus). Planen vann laga kraft 2015-09-22.

Sammanfattning

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för framförallt större byggrätter och bredare användning av marken för att kunna möta framtida behov och utvecklingsmöjligheter inom universitetsområdet. Den aktuella marken är redan planlagd för universitetsändamål men byggrättens storlek och markens användning motsvarar inte dagens behov.

Läs mer om detaljplanen nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering