Växjö 12:4, Vallen

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Växjö 12:4 (Vallen), Teleborg. Detaljplanen vann laga kraft 2010-09-09.

Sammanfattning

Avsikten med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en utökad byggrätt för bostäder inom området. Därutöver avses det cykelstråk som går genom planområdet idag att bli en kommunal gångfartsgata som ger möjlighet att dela upp planområdet i flera fastigheter.

Länk till den färdiga planen finns nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering