Växjö 12:9, Telestads Herrgård

Vi har gjort en ny detaljplan för Växjö 12:9 (Telestads Herrgård), Teleborg.
Detaljplanen vann laga kraft 2012-06-11.

Sammanfattning

Avsikten med detaljplanen är att planlägga området för en blandad bebyggelse i form av flerbostadshus och enfamiljshus med en variation av upplåtelseformer. 

Läs mer om detaljplanen i dokumentrutan nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering