Växjö 13:35, Vikaholm, Teleborg

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Växjö 13:35, Vikaholm, Teleborg. Planen vann laga kraft 2010-11-18.

Sammanfattning

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en utbyggnad av Vikaholm i form av bostäder med blandade boendeformer med tillhörande service. Utformningar och lösningar ska underlätta för boende och verksamma inom området att leva med minimal miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplanen och framtaget gestaltningsprogram nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Trafik och stadsplanering