Växjö 7:8 m.fl., Dalbostrand

Vi har gjort en ny detaljplan för Växjö 7:8 m. fl. (Dalbostrand) i Norremark, Växjö kommun. Detaljplanen vann laga kraft 2012-06-25.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att förbättra miljö- och resurshållningen i Dalbostrand genom att inrymma området i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Vidare ska området kunna omvandlas från ett fritidshusområde till ett område för permanentbostäder. På så sätt kan åretruntboende i en attraktiv boendemiljö nära både natur och stad skapas.

Parallellt med detaljplanen har tekniska förvaltningen tagit fram en så kallad gatukostnadsutredning för hur kostnader för gatuutbyggnad etc ska fördelas. Gatukostnadsutredningen antogs av Tekniska nämnden 2012-04-26.

Läs mer om detaljplan och gatukostnadsutredning bland dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Trafik och stadsplanering