Växjö 7:8 m.fl., Östra Lugnet

Inom området Östra Lugnet har vi de senaste åren gjort detaljplaner för bostadsändamål. Planerna har vunnit laga kraft och man kan börja planera för byggnation i området.

Sammanfattning

Östra lugnet har planlagts för i första hand bostäder. År 2006 och 2007 upprättades två större detaljplaner ("etapp 1" och "etapp2") för området. Därefter har nya detaljplaner tagits fram för att komplettera de två ursprungliga detaljplanerna. Bl.a. har ett par kvarter gjorts om och vissa tillägg till tidigare planbestämmelser och kartor har gjorts.

Länkar till de färdiga planerna finns nedan.

  • Växjö 7:8, etapp1
  • Växjö 7:8, etapp 2
  • Växjö 7:68
  • Åsaliden 1
  • Europa 8
  • Ändringsplan Växjö 7:8 (tillägg till bestämmelser i etapp 1 resp. 2)
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Trafik och stadsplanering