Växjö 7:89 m.fl. (Hovshaga Centrum)

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Växjö 7:89 m.fl. (Hovshaga Centrum, etapp 2) på Hovshaga i Växjö. Planen vann laga kraft 2014-05-09.

Sammanfattning

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ca 200-250 bostäder, förskola och lokaler för handel och kontor inom planområdet.

Den föreslagna bebyggelsen utgör en del av det större utbyggnadsområdet Hovshaga centrum, på Hovshaga i Växjö. Behovet av villatomter och kvarter för flerbostadshus är stort i norra delen av Växjö stad.

Läs mer om detaljplanen i dokumenten nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 januari 2020
Trafik och stadsplanering