Växjö 9:2 m.fl. (Fagrabäcksrondellen)

Vi har tagit fram en ny detaljplan för Växjö 9:2 m.fl. (Fagrabäcksrondellen).

Detaljplanen har fått laga kraft 2018-07-13.

Sammanfattning

Trafikverket och Växjö kommun arbetar tillsammans i planarbetet för ombyggnad av Österleden och ny trafikplats Fagrabäck. Den föreslagna ombyggnaden kräver ny vägplan för de statliga vägarna, väg 25 och väg 27, samt förändringar i gällande detaljplaner och upprättande av ny detaljplan för de lokala anslutande vägarna.

Det är den del som omfattas av kommunens detaljplan som nu har fått laga kraft. Arbetet med vägplanen fortgår.

Läs mer om detaljplanen i dokumenten nedan.

Vägplanen, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ytterligare information om projektet finner du på Trafikverkets hemsida.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering