Växjö 9:2 m.fl. (Fagrabäcksrondellen)

Vi har tagit fram en detaljplan för Växjö 9:2 m.fl. (Fagrabäcksrondellen). Detaljplanen vann laga kraft 2018-07-13.

Sammanfattning

Trafikverket och Växjö kommun arbetade tillsammans i planarbetet för ombyggnad av Österleden och ny trafikplats Fagrabäck. Den föreslagna ombyggnaden krävde ny vägplan för de statliga vägarna, väg 25 och väg 27, samt förändringar i gällande detaljplaner och upprättande av ny detaljplan för de lokala anslutande vägarna.

Det är den del som omfattas av kommunens detaljplan som har fått laga kraft.

Vägplanen, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ytterligare information om projektet finner du på Trafikverkets hemsida.länk till annan webbplats

Läs mer om detaljplanen nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2020
Trafik och stadsplanering