Villbo 5

Vi har tagit fram en ny detaljplan för fastigheten Villbo 5 i stadsdelen Öster. Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-09-25.

Sammanfattning

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av fler bostäder i form av ett flerbostadshus i fyra våningar, fördelat på åtta lägenheter.

Länk till den färdiga detaljplanen finns nedan.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2017
Trafik och stadsplanering