Bagaren 10

Vi gör en ny detaljplan för  fastigheten Bagaren 10 i stadsdelen Västra mark.

Detaljplaneförslaget har varit utsänt för samråd till och med 2018-12-17.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att uppdatera gällande detaljplan efter nuvarande markanvändning, samt att möjliggöra för handel och en gymnasieskola inom området. Planförslaget syftar också till att möjliggöra för en ny infart från Mörners väg samt en gång- och cykelväg i kraftledningsgatan.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Trafik och stadsplanering