Byggmästaren 17 m.fl.

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Byggmästaren 17 m. fl., Öster. Ett första planförslag var ute på samråd under hösten 2014. Därefter har planens utformning och utbredning förändrats.

Detaljplanen antogs kommunfullmäktige 2018-01-30 § 22 och har därefter överklagats.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny stadsbebyggelse inom området, innehållande bostäder, kontor och möjlighet till centrumverksamhet i bottenplanet. Samt bekräfta i plan nuvarande användning (kontor) inom Byggmästaren 1.

Parallellt med planarbetet har ett gestaltningsprogram samt en fysisk modell tagits fram. Dessa fungerar som underlag i arbetet med området och finns att se på Växjö kommuns kontaktcenter.

Läs mer om planförslaget i dokumenten nedan.

Planhandlingen som var på samråd hösten 2014 är benämnd "samrådshandling 1". Den nu aktuella nya samrådshandlingen är benämnd "samrådshandling 2".

Bland dokumenten finns också diverse utredningar samt en länk till visionsdokumentet  "Vision Norrtull", som antogs av kommunfullmäktige 2014-04-15 § 81. "Vision Norrtull" visar på inriktningen för planeringen i hela området.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2018
Trafik och stadsplanering