Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Del av Bergkvara 6:1

Vi gör en ny detaljplan för del av Bergkvara 6:1 i Räppe. Planförslaget ska behandlas i byggnadsnämnden 2018-06-25 för beslut om antagande.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för verksamheter i området. Sökanden, som är markentrepenör, vill flytta sin verksamhet till Räppe och där uppföra enstaka byggnader innehållande kontor och personalutrymmen, samt iordningställa ytor för upplag för sandlager, körytor och liknande.

Läs mer om planförslaget i dokumentrutan nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2018
Trafik och stadsplanering