Gårdsby-Tofta 11:1

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Gårdsby-Tofta 11:1, del av Tofta Sjövik. Ett förslag till detaljplan har tagits fram och varit utsänt på samråd för synpunkter.

Sammanfattning

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse vid Tofta Sjövik. 

I ärendena om Toftahöjden är beskedet att planläggning avvaktar trafiklösning mot riksvägen. Detta är exploatörens ansvar.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering