Gårdsby-Tofta (Planprogram)

Vi gör ett planprogram för Gårdsby-Tofta. Planprogrammet har varit ute för samråd t.o.m. 2013-12-20.

Sammanfattning

Syftet med planprogrammet för Gårdsby-Tofta är att redovisa hur ny bostadsbebyggelse kan lokaliseras i det utpekade utbyggnadsområdet samt att ge övergripande målsättningar för fortsatt detaljplanearbete inom området. Syftet är även att redovisa trafiklösning för att angöra området från riksväg 23.

I ärendena om Toftahöjden är beskedet att planläggning avvaktar trafiklösning mot riksvägen. Detta är exploatörens ansvar.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2017