Hov-Dalbogård 3 och 4

Vi gör en ny detaljplan för fastigheterna Hov-Dalbogård 3 och 4 i stadsdelen Hov. Planförslaget har behandlats i byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-03-15 och i byggnadsnämnden 2018-03-28 för godkännande. Därefter har ärendet överlämnats till kommunfullmäktige för antagande. Förslaget är just nu överklagat.

Sammanfattning

Syftet med detaljplaneförslaget är att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra en förtätning av bostäder inom planområdet, samt att möjliggöra förskoleverksamhet. 

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2020
Trafik och stadsplanering