Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Hov-Dalbogård 3 och 4

Vi gör en ny detaljplan för fastigheterna Hov-Dalbogård 3 och 4 i stadsdelen Hov.

Planförslaget har behandlats i byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-03-15 och i byggnadsnämnden 2018-03-28 för godkännande. Därefter har ärendet överlämnats till kommunfullmäktige för antagande, vilket beräknas ske under våren 2018.

Sammanfattning

Syftet med detaljplaneförslaget är att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra en förtätning av bostäder inom planområdet, samt att möjliggöra förskoleverksamhet. 

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2018
Trafik och stadsplanering