Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Ingelstad 16:7

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Ingelstad 16:7 i Ingelstad.

Sammanfattning

Detaljplanen för Ingelstad 16:7 har pausats då det har tagits beslut om att ta ett helhetsbegrepp kring Ingelstad centrums utveckling gällande bland annat bostäder, verksamheter och allmän platsmark.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering