Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Ingelstad 16:7

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Ingelstad 16:7 i Ingelstad.

Sammanfattning

Detaljplanen för Ingelstad 16:7 har pausats då det har tagits beslut om att ta ett helhetsbegrepp kring Ingelstad centrums utveckling gällande bland annat bostäder, verksamheter och allmän platsmark.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2018
Trafik och stadsplanering