Kvarteret Kvasten

Vi gör en ny detaljplan för kvarteret Kvasten, Västra mark. Detaljplanen har varit utsänt för samråd till och med 2018-11-02.

Sammanfattning

Syftet med planen är möjliggöra för verksamheterna inom kvarteret Kvasten att expandera 30 meter österut mot Arabygatan samt att uppdatera gamla planbestämmelser för området.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019
Trafik och stadsplanering