Kvarteret Kvasten

Vi gör en ny detaljplan för kvarteret Kvasten, Västra mark. Detaljplanen är utsänt på granskning till och med 20 oktober 2019.

Sammanfattning

Syftet med planen är möjliggöra för verksamheterna inom kvarteret Kvasten att expandera 30 meter österut mot Arabygatan samt att uppdatera gamla planbestämmelser för området.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Trafik och stadsplanering