Lejonet 5

Vi gör en ny detaljplan för Lejonet 5 i Växjö centrum. Detaljplaneförslaget är utsänt för samråd till och med 2019-09-16.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ombyggnad och utveckling av befintliga byggnader inom delar av kvarteret Lejonet 5 vid Stortorget i Växjö. Planförslaget innebär en utökning av befintlig byggrätt där en byggnad på fyra våningar kan byggas inne på gården och att nuvarande bebyggelse mot Linnégatan kan ändras till tre våningar plus takterrass.

Detaljplanen är framtagen av konsulten Oscar Häggström, planeringsarkitekt WSP Sverige AB, som kan svara på frågor om detaljplanen. Ni når honom på telefon 010-722 56 16 eller via e-post oscar.haggstrom@wsp.com.  

Kontaktperson på stadsbyggnadskontoret är Stina Klyft, planarkitekt, e-post stina.klyft@vaxjo.se eller via telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2019
Trafik och stadsplanering