Lodjuret 3 m.fl.

Vi har tagit fram en detaljplan för Lodjuret 3 m.fl. Norremark.

Byggnadsnämndens arbetsutskott förbereder planförslaget inför antagande 2020-02-13, därefter behandlas ärendet för beslut om antagande i byggnadsnämnden 2020-02-27.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av lokaler för handels-, industri och kontorsverksamhet inom fastigheterna Lodjuret 3 och Växjö 7:111 på Norremark i Växjö.

Detaljplanen är framtagen av konsulten Johan Gustavsson, planarkitekt SWECO, som kan svara på frågor om detaljplanen. Ni når honom på telefon 073-67 83 222 eller via e-post johan.gustavsson@sweco.se. Kontaktperson på stadsbyggnadskontoret är Stina Klyft, planarkitekt, e-post stina.klyft@vaxjo.se eller via telefon 0470-410 00.

Läs mer om detaljplanen i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2020
Trafik och stadsplanering