Lodjuret 3 m.fl.

Vi gör en ny detaljplan för Lodjuret 3 m.fl. Norremark. Detaljplaneförslaget är utsänt för granskning till och med 2019-10-15.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av lokaler för handels-, industri och kontorsverksamhet inom fastigheterna Lodjuret 3 och Växjö 7:111 på Norremark i Växjö.

Detaljplanen är framtagen av konsulten Johan Gustavsson, planarkitekt SWECO, som kan svara på frågor om detaljplanen. Ni når honom på telefon 073-67 83 222 eller via e-post johan.gustavsson@sweco.se. Kontaktperson på stadsbyggnadskontoret är Stina Klyft, planarkitekt, e-post stina.klyft@vaxjo.se eller via telefon 0470-410 00.

Detaljplaneförslaget har under tiden 2019-04-12 – 2019-05-27 varit utsänt på samråd. Efter samrådet har planförslaget omarbetats. Planförslaget skickas därför ut på granskning.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planförslaget är nu utsänd på granskning till och med 2019-10-15.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2019
Trafik och stadsplanering