Norrastugan 2

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Norrastugan 2 i stadsdelen Norremark.

Planförslaget är utsänt för granskning från och med 2018-07-01 till och med 2017-09-16.

Sammanfattning

Syftet med planen är ändra markanvändningen från idrottsändamål till skoländamål, samt att skapa förutsättningar för skolan att utvecklas.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juni 2018
Trafik och stadsplanering