Nyponet 2

Vi gör en ändring av fastigheten Nyponet 2 inom detaljplanen för Växjö 7:8 m.fl. (Dalbostrand), Norremark. Detaljplanen har varit utställd för granskning mellan 2019-03-20 och 2019-04-03. Byggnadsnämndens arbetsutskott kommer förbereda planförslaget inför antagande 2019-05-08, därefter behandlas ärendet för beslut om antagande i byggnadsnämnden 2019-05-23.

Sammanfattning

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av ett bostadshus på fastigheten Nyponet 2 inom detaljplanen för Växjö 7:8 m.fl. (Dalbostrand) i stadsdelen Norremark.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2019
Trafik och stadsplanering