Nyponet 2

Vi gör en ändring av fastigheten Nyponet 2 inom detaljplanen för Växjö 7:8 m.fl. (Dalbostrand), Norremark.

Detaljplanen har varit utsänd för samråd till och med 2018-07-27.

Sammanfattning

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av ett bostadshus på fastigheten Nyponet 2 inom detaljplanen för Växjö 7:8 m.fl. (Dalbostrand) i stadsdelen Norremark.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2019
Trafik och stadsplanering