Öjaby 1:17 m.fl.

Vi gör en ny detaljplan för Öjaby 1:17 med flera fastigheter som ligger väster om riksväg 30 och avgränsas i söder av riksväg 25 och i norr av Tunatorp.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett grönt attraktivt verksamhetsområde med en utformning som främjar mänskliga möten och möjliggör för en bred variation av verksamheter som har god tillgänglighet och flexibla tomter för framtiden.

Detaljplaneförslaget var utsänt för granskning till och med 2020-01-12.

Ärendet behandlades av byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-03-12 och behandlas av byggnadsnämnden 2020-03-26 för godkännande av planförslaget. Planförslaget överlämnas därefter till kommunfullmäktige för beslut om antagande, vilket beräknas bli 2020-04-21.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2020
Trafik och stadsplanering