Öjaby 1:17 m.fl.

Vi gör en ny detaljplan för Öjaby 1:17 med flera fastigheter som ligger öster om riksväg 30 och avgränsas i söder av riksväg 25 och i norr av Tunatorp.

Detaljplaneförslaget är utsänt för samråd till och med 2019-03-15.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett grönt attraktivt verksamhetsområde med en utformning som främjar mänskliga möten och möjliggör för en bred variation av verksamheter som har god tillgänglighet och flexibla tomter för framtiden.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 augusti 2019
Trafik och stadsplanering