Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Regementsparken 1

Vi har tagit fram en ny detaljplan för Regementsparken 1 i stadsdelen Regementsstaden. Planförslaget vann laga kraft 2019-12-18.

Sammanfattning

Vi påbörjade 2014 en ny detaljplan för fastigheten Regementsparken 1 i Regementsparken. Efter samrådet avbröts planarbetet efter beslut i byggnadsnämnden 2014-10-27. Planförslaget har därefter arbetats om och har nu varit utsänt för granskning. Detaljplanen vann laga kraft 2019-12-18.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en förtätning och byggnation av framförallt nya bostäder. Frågan om ny detaljplan har prövats genom planbesked då byggnadsnämnden beslutade att planläggning ska ske (2013-02-27).

Läs mer i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2020
Trafik och stadsplanering