Regementsparken 1

Vi gör en ny detaljplan för Regementsparken 1 i stadsdelen Regementsstaden. Planen har varit utställd för granskning  till och med 2017-12-29. Planförslaget ska närmast behandlas i byggnadsnämnden för godkännande och därefter i kommunfullmäktige för antagande.

Därefter har planförslaget överklagats.

Sammanfattning

Vi påbörjade 2014 en ny detaljplan för fastigheten Regementsparken 1 i Regementsparken. Efter samrådet avbröts planarbetet efter beslut i byggnadsnämnden 2014-10-27. Planförslaget har därefter arbetats om och har nu varit utsänt för granskning. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en förtätning och byggnation av framförallt nya bostäder. Frågan om ny detaljplan har prövats genom planbesked då byggnadsnämnden beslutade att planläggning ska ske (2013-02-27).

Läs mer i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2019
Trafik och stadsplanering