Sjösås 1:45 m.fl.

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Sjösås 1:45 m.fl i Braås. Planförslaget ska behandlas för antagande i byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-08-15 och i byggnadsnämnden 2018-08-29.

Sammanfattning

Syftet med planläggningen är att pröva en utökad byggrätt för handelsändamål inom fastigheten Sjösås 1:45 samt att justera gällande plan med verklighetens förhållanden så att parkmark som ligger planlagt som parkering ändras till park i planförslaget.

Läs om planförslaget i dokumenten nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 augusti 2018
Trafik och stadsplanering