Sjösås 1:45 m.fl., Braås

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Sjösås 1:45 m.fl i Braås. Planförslaget är utsänt för granskning från och med 2018-05-07 till och med 2018-06-01.

Syftet med planläggningen är att pröva en utökad byggrätt för handelsändamål inom fastigheten Sjösås 1:45 samt att justera gällande plan med verklighetens förhållanden så att parkmark som ligger planlagt som parkering ändras till park i planförslaget.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 maj 2018
Trafik och stadsplanering