Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Sjösås 1:45 m.fl., Braås

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Sjösås 1:45 m.fl i Braås. Planförslaget har varit utsänt för granskning från och med 2018-05-07 till och med 2018-06-01.

Syftet med planläggningen är att pröva en utökad byggrätt för handelsändamål inom fastigheten Sjösås 1:45 samt att justera gällande plan med verklighetens förhållanden så att parkmark som ligger planlagt som parkering ändras till park i planförslaget.

Läs om planförslaget i dokumenten nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2018
Trafik och stadsplanering