Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från klockan 10.00 lördag den 30 maj och tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Telestadshöjden (Planprogram)

Vi har tagit fram ett planprogram för fastigheten Växjö 13:32 samt del av Växjö 13:35 och 12:10 på Teleborg. Området går under namnet Telestadshöjden. Planprogrammet godkändes i kommunstyrelsen 2014-04-01.

Sammanfattning

Syftet med planprogrammet är att ge övergripande målsättningar för fortsatt detaljplanearbete inom planområdet. Planområdet föreslås omfatta cirka 500 bostäder anpassade efter den spännande terrängen. Bebyggelsen föreslås vara blandad med både flerbostadshus, grupphus och enfamiljshus. Även service och handel ska kunna rymmas inom området.

Läs hela planprogrammet nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2020
Trafik och stadsplanering