Telestadshöjden (Planprogram)

Vi har tagit fram ett planprogram för fastigheten Växjö 13:32 samt del av Växjö 13:35 och 12:10 på Teleborg. Området går under namnet Telestadshöjden. Planprogrammet godkändes i kommunstyrelsen 2014-04-01.

Sammanfattning

Syftet med planprogrammet är att ge övergripande målsättningar för fortsatt detaljplanearbete inom planområdet. Planområdet föreslås omfatta ca 500 bostäder anpassade efter den spännande terrängen. Bebyggelsen föreslås vara blandad med både flerbostadshus, grupphus och enfamiljshus. Även service och handel ska kunna rymmas inom området.

Läs hela planprogrammet bland dokumenten nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2019
Trafik och stadsplanering