Unaman 9

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Unaman 9 i centrala Växjö.

Planförslaget har varit utsänt för samråd till och med 2018-05-04.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett effektivare markutnyttjande av fastigheten Unaman 9 i centrala Växjö. Detaljplanen innebär att det är möjligt att bygga en fjärde våning för kontor m.m. istället för vad som idag är ett våningsplan för ventilation, samt att kunna uppföra en ny kompletterande byggnad på pelare ovanför nuvarande innergård.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Trafik och stadsplanering