Värendsvallen 3 m.fl.

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Värendsvallen 3 (Arenastaden), Västra mark.

Planförslaget har varit utsänt på samråd till och med 2016-06-26.

Sammanfattning

Just nu pågår omarbetning av planförslaget.

Läs mer om tdigare förslag i dokumenten nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2018
Trafik och stadsplanering