Värendsvallen 7

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Värendsvallen 7 (Arenastaden), Västra mark.

Planförslaget är utsänt för granskning till och med 2019-05-10.

Sammanfattning

Syftet med planen är att planlägga gator och park som allmän platsmark och att reglera användning, placering och byggnadshöjd för bebyggelse inom kvartersmark i denna del av Arenastaden.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering