Växjö 10:35

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 10:35 i stadsdelen Väster i Växjö.

Detaljplaneförslaget är utsänt för granskning från till och med 2019-12-20.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar, det vill säga byggrätt, så att ett nytt stadskvarter med bostäder, parkeringshus, centrumändamål kan byggas inom en del av fastigheten Växjö 10:35. Stora delar av marken används som markparkering idag.

Läs mer om förslaget i dokumentet nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 januari 2020
Trafik och stadsplanering