Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Växjö 10:35

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 10:35 i stadsdelen Väster i Växjö. Byggnadsnämnden har godkänt detaljplaneförslaget upprättat 2019-11-18 och reviderat 2020-03-03 och har överlämnat det till kommunfullmäktige för antagandet.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar, det vill säga byggrätt, så att ett nytt stadskvarter med bostäder, parkeringshus, centrumändamål kan byggas inom en del av fastigheten Växjö 10:35. Stora delar av marken används som markparkering idag.

Läs mer om förslaget i dokumentet nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2020
Trafik och stadsplanering