Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län. Brandrisk råder i skog och mark. Open burning prohibition order applies. Es gilt ein allgemeines Feuerverbot. سريان أمر حظر إشعال النار

Stäng meddelande

Växjö 13:32 m.fl. (Telestadshöjden)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 13:32 m.fl. på Teleborg. Planområdet benämns Telestadshöjden. Detaljplaneförslaget godkändes av byggnadsnämnden 2018-03-01 och kommunstyrelsen 2018-11-06. Kommunfullmäktige antog planförslaget den 2018-11-20. Därefter har planförslaget överklagats.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av området Telestadshöjden i form av bostäder samt skola, vård och service/icke störande verksamheter för att uppnå en blandad bebyggelse. Området karaktäriseras av en nord-sydlig höjdrygg. Genom att anpassa bebyggelsen efter de stora höjdnivåerna utmed höjdryggen och bevara utsiktsplatser kan området ges en unik identitet.

Arbetet med detaljplanen för området föregicks av ett planprogram som arbetades fram och godkändes av kommunstyrelsen 2014-04-01.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2019
Trafik och stadsplanering