Växjö 13:32 m.fl. (Telestadshöjden)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 13:32 m.fl. på Teleborg. Planområdet benämns Telestadshöjden.

Planförslaget har behandlats i byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-02-15 och byggnadsnämnden 2018-03-01 för godkännande. Därefter har förslaget överlämnats till kommunfullmäktige för antagande (vilket preliminärt väntas ske senare under 2018).

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av området Telestadshöjden i form av bostäder samt förskola, särskilt boende (vård) och service/icke störande verksamheter för att uppnå en blandad bebyggelse. Området karaktäriseras av en nord-sydlig höjdrygg. Genom att anpassa bebyggelsen efter de stora höjdnivåerna utmed höjdryggen och bevara utsiktsplatser kan området ges en unik identitet.

Arbetet med detaljplanen för området föregicks av ett planprogram som arbetades fram och godkändes av kommunstyrelsen 2014-04-01.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2018
Trafik och stadsplanering