Växjö 7:10 m.fl. (Etapp 3, Hagavik)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 7:10 m.fl. på asfaltsupplaget mellan Hagavik och Östra lugnet i nordöstra delen av Växjö. Detaljplanen är ute på samråd 2020-03-23 till 2020-05-15.

Kommunstyrelsen har beslutat att en ny detaljplan ska tas fram för asfaltsupplaget söder om Björnvägen. Asfaltsupplaget är lokaliserat i nordöstra delen av Växjö stad i anslutning till verksamhetsområdet Norremark. Området ska möjliggöra skoländamål, idrottsändamål, handel, kontor och bostäder.

Området ingår som en etapp i stadsutvecklingsprojektet Hagavik. Läs mer om Hagavik.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2020
Trafik och stadsplanering