Växjö 7:10 m.fl. (Etapp 3, Hagavik)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 7:10 m.fl. på asfaltsupplaget mellan Hagavik och Östra lugnet i nordöstra delen av Växjö.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat att en ny detaljplan ska tas fram för asfaltsupplaget söder om Björnvägen. Stadsbyggnadskontoret har därför fått i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan för området.

Asfaltsupplaget är lokaliserat i nordöstra delen av Växjö stad i anslutning till verksamhetsområdet Norremark. Området ska möjliggöra skoländamål, idrottsändamål, handel, kontor och bostäder.

Förarbeten och utredningar har påbörjats. När det finns ett planförslag framtaget kommer samråd ske med berörda fastighetsägare.

Området ingår som en etapp i stadsutvecklingsprojektet Hagavik. Läs mer om Hagavik.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 januari 2020
Trafik och stadsplanering