Växjö 7:10 m.fl. (Hovsdal)

Vi gör en ny detaljplan för Växjö 7:10 m.fl. (Hovsdal), Hovshaga i Växjö (planuppdraget benämndes tidigare Växjö 7:8). Förslag till detaljplan är ute på samråd 2020-06-08 - 2020-08-09.

Behovet av villatomter och kvarter för flerbostadshus är stort i Växjö.  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 80–100 bostäder samt en utökning av verksamhetsmark inom planområdet. Den föreslagna bebyggelsen utgör en del av det större utbyggnadsområdet, Hovshaga centrum, på Hovshaga i Växjö.

Planområdet ansluts till Kungsgårdsvägen via Björksätravägen samt via Älgvägen för verksamhetsområdet. Gång- och cykelvägar, dagvattendammar samt åtgärder och skötselplan för naturmark och fornlämningar behandlas i detaljplanen.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Lämna synpunkter

Lämna synpunkter via e-post till byggnadsnamnden@vaxjo.se eller skriftligen till Byggnadsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö, senast 2020-08-09.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2020
Trafik och stadsplanering