Växjö 7:8 m.fl. (Hovsdal)

Vi gör en ny detaljplan för Växjö 7:8 m.fl. (Hovsdal), Hovshaga i Växjö.

Byggnadsnämnden beslutade 2017-12-13 att godkänna planen och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2018-01-30. Detaljplanen för Hovsdal är i nuläget överklagad.

Sammanfattning

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ca 80-100 bostäder inom planområdet. Den föreslagna bebyggelsen utgör en del av det större utbyggnadsområdet, Hovshaga centrum, på Hovshaga i Växjö.

Planområdet ansluts till Kungsgårdsvägen via Björksätravägen. En genomgående gång- och cykelväg från Hovshaga centrum till Älgvägen ingår i detaljplanen. Inom området planeras för ca 50 villatomter till den kommunala tomtkön och tre kvarter med annan bostadsbebyggelse. I områdets östra del planläggs befintliga och nya ytor för ej störande verksamheter. Området omgärdas av naturmark som delvis innehållerfornlämningar.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering