Växjö 9:1 m.fl. (Vision Norrtull), Öster

Vi har tagit fram ett planprogram för ett område längs Norrtullsgatan som bl.a. innefattar fastigheten Växjö 9:1 m.fl. Programmet kallar vi därför Vision Norrtull.

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 § 81 planprogrammet "Vision Norrtull" som ett visionsdokument som visar på inriktningen för kommande planering i området. Arbetet med ny detaljplan har påbörjats för etapp 1 söder om Norrtullsrondellen.

Sammanfattning

I samband med Växjö kommuns utredning angående lämpliga placeringar av parkeringshus vid stadens infarter, har idén framkommit om att utveckla Norrtull inte bara med parkeringsplatser för staden utan även med ny bebyggelse med möjligheter för handel, kontor och bostäder. Visionen är att återigen skapa en tydlig gräns mellan stad och land som är det unika i riksintresset för Växjö stad.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Trafik och stadsplanering