Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Växjö 9:2 m.fl. (Fagrabäcksrondellen)

Vi gör en ny detaljplan för Växjö 9:2 m.fl. (Fagrabäcksrondellen).

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 2017-08-29 § 169 och har därefter överklagats.

Sammanfattning

Trafikverket och Växjö kommun arbetar tillsammans med samrådshandling i planarbetet för ombyggnad av Österleden och ny trafikplats Fagrabäck.  Föreslagen ombyggnad kräver ny vägplan för de statliga vägarna, väg 25 och väg 27, samt förändringar i gällande detaljplaner och upprättande av ny detaljplan för de lokala anslutande vägarna. Samordnat förfarande tillämpas i planarbetet.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Vägplanen, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ytterligare information om projektet finner du på Trafikverkets hemsida.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2018
Trafik och stadsplanering