Granskning

Planeringsguiden sida 4 av 7.

Planförslaget skickas på granskning

De närmsta grannarna och myndigheterna som berörs får information om att ett planförslag finns ute för granskning och kan lämna sina synpunkter under tiden granskningen pågår. Planförslaget ställs ut på flera platser i Växjö, till exempel på stadsbiblioteket. Ibland sätts även en annons in i lokaltidningen under kungörelser som talar om var alla kan läsa och se förslaget.

När granskningen är avslutad sammanställer handläggaren alla synpunkter som har kommit in och stadsbyggnadskontoret ger svar på alla synpunkter i ett så kallat utlåtande. Utlåtandet avslutas med stadsbyggnadskontorets förslag på hur byggnadsnämnden ska besluta, det vill säga att anta planen eller inte.

Nästa steg - antagande

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Trafik och stadsplanering