Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Idé till bygge och start detaljplan

Planeringsguiden sida 1 av 7.

Om starten av en detaljplan

Om till exempel en markägare eller kommunal nämnd ansöker om planläggning får stadsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram en detaljplan. Vanligtvis är det byggnadsnämnden som ger uppdraget.

Ibland börjar vi arbetet med planen genom att göra ett planprogram. Ett planprogram visar vilka mål som finns med området och översiktligt vad man vill använda marken till. Det visar också vilka förutsättningar som finns i området. I vanliga fall tar vi fram ett planprogram om området för planen är stort och påverkar många människor på ett eller annat sätt. Ett planprogram kan användas som underlag till flera framtida detaljplaner inom ett stort område. När vi har tagit fram planprogrammet skickar vi det på så kallat samråd till ett antal myndigheter och privatpersoner som berörs. Då kan de lämna synpunkter på planprogrammet. När programsamrådet är avslutat sammanställer handläggaren alla synpunkter som har kommit in. Efter att ha tagit del av synpunkterna som har kommit in beslutar byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen om arbetet med planprogrammet ska godkännas och om arbetet med att ta fram en detaljplan ska fortsätta.

I de flesta fallen behövs inget planprogram. Då börjar vi i stället direkt med arbetet att göra ett förslag till detaljplan.

Nästa steg - planförslag

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2019
Trafik och stadsplanering