Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Plansamråd

Planeringsguiden sida 3 av 7.

Planförslaget skickas på samråd

När planförslaget är klart skickas det på samråd till olika myndigheter och till det nya områdets närmaste grannar. Samråd betyder att dessa kan lämna synpunkter på förslaget.
Handläggaren sammanställer alla synpunkter som har kommit in. Om det kommer in relevanta synpunkter kan planförslaget behöva justeras och kompletteras med till exempel undersökningar eller analyser. När de sista ändringarna är klara presenterar handläggaren de synpunkter som har kommit in och det nya planförslaget för byggnadsnämnden som beslutar om kommunen ska fortsätta planläggningen av området. Beslutet är att antingen:

  • Fortsätta planarbetet och då är nästa steg att ställa ut planförslaget på granskning, eller
  • Avsluta arbetet med planen om vi inte längre tycker att området är lämpligt för den typen av användning som förslaget gäller. 

Nästa steg - granskning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Trafik och stadsplanering