Landsbygdsutveckling

25 procent av kommunens befolkning bor utanför Växjö. Att utveckla landsbygden och göra hela kommunen attraktiv är en viktig fråga både ur demokratisk och tillväxtsynpunkt.

I Landsbygdsprogrammet för Växjö kommun pekas målbild och strategier för landsbygdens utveckling ut. Avsikten är att samla alla goda krafter i arbetet med att utveckla landsbygden i Växjö kommun. Genomförandet av programmet vilar på dessa tre ben:

  • Kontinuerlig dialog mellan Växjö kommun och representanter för landsbygden.
  • Mötesplatser och nätverk som möjliggör dialog mellan landsbygdens olika representanter, där idéer och goda exempel lyfts fram och sprids.
  • Samarbete mellan olika politikerområden. Det innebär att samtliga kommunala förvaltningar, bolag, nämnder och styrelser ska ha ett helhetsperspektiv – som även omfattar landsbygdens förutsättningar och potential – i sitt arbete.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2020
Trafik och stadsplanering