Grävtillstånd

Nu gäller nya regler och anvisningar för grävning i kommunal mark, arbete på väg och nyttjande av offentlig plats.

Tekniska nämnden har från och med 11.03.03 antagit nya bestämmelser rörande grävning i kommunal mark, arbete på väg och nyttjande av offentlig plats.

För att få gräva i kommunal mark krävs tillstånd. För att få utföra någon form av arbete på eller i anslutning till gator och vägar krävs att en trafikanordningsplan (TA-plan) tas fram och godkänns som visar hur trafiken ska ledas förbi arbetsplatsen. Både ansökan om grävtillstånd och inlämnande av trafikanordningsplan för godkännande kan göras här på kommunens hemsida.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017