Barn får vara med och påverka

Nu letar vi efter skolor som vill vara med och påverka ett nytt dokument som har till syfte att vara vägledande i arbetet med trafiksäkerhet i Växjö kommun.

Det tidigare Trafiksäkerhetsprogrammet tog sin utgångspunkt i Nollvisionen som lanserades 1997. Vi tar vår utgångspunkt i den nationella nylanseringen som genomfördes under hösten 2016.

Arbetet kommer att fortgå under året 2017. Förslaget kommer sedan att skickas ut på en remissrunda till flertalet aktörer.

Om din skola önskar finnas med på remisslistan. Vänligen kontakta Växjö kommun.

Två skolor (stad/landsbygd) har fått en särskild förfrågan om ett samarbete med elevkåren. Om din skola skulle vilja få ett liknande erbjudande. Kontakta Växjö kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017