Begränsad framkomlighet på Liedbergsgatan

Måndag 3 april återupptar vi arbetet med att bygga bussfiler på Liedbergsgatan som ska underlätta framkomligheten för kollektivtrafiken. Arbetet innebär att delar av Liedbergsgatan stängs av och trafiken leds om via andra gator.

Under våren och sommaren 2017 byggs bussfil på Liedbergsgatan söder om Dalborondellen, mellan Dalborondellen och Vintervägen, i norrgående körriktning. Detta enligt samma lösning som finns på Teleborgsvägen.

Här kan du ta del av kartor och information om hur vi stänger av och leder om trafiken under den här perioden. , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Under hösten 2017 fortsätter sedan arbetet med att bygga bussfil norr om Dalborondellen, mellan Brittsommarvägen och Sommarvägen, i södergående körriktning. Även det här arbetet kommer att innebära avstängningar och omledningar av trafik.

Bakgrund

Bussfilerna på Liedbergsgatan är en del av Stadsmiljöavtalet där Växjö kommun har fått statligt stöd för att skapa förutsättningar för att fler personer ska åka kollektivt eller cykla. Arbetena på och intill Liedbergsgatan inleddes under hösten 2016 då Dalborondellen anpassades för bussfiler. Det byggdes även nya cykelpassager som ska göra rondellen säker att ta sig igenom för cyklister. Inom ramen för Stadsmiljöavtalet kommer bussfiler även att byggas på delar av Storgatan (2017-2018) och Sandsbrovägen (2018).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juli 2017