Vatten, avlopp, el och fiber till Torparängen

Nu ansluter vi det nya bostadsområdet Torparängen till vatten, avlopp, el och fiber. Detta gör att framkomligheten är begränsad under en viss tid.

Begränsad framkomlighet för biltrafik

Under resterande del av april kommer framkomligheten för biltrafik på Torparvägen att vara begränsad under enstaka dagar. Trafiken kommer att ledas om till enfiligt förbi arbetsplatsen. Det är bra om ni sänker hastigheten och är uppmärksamma på hinder på vägen. Se bild 2.

Gång-och cykelväg avstängd vecka 16-17

Från och med vecka 16 till och med vecka 17 kommer gång- och cykelvägen mellan Furutåskolan och Torparängen att vara avstängd.  Vi hänvisar dig att gå/cykla runt Furutåskolan istället. Se bild 2.

Följ skyltning på plats och visa hänsyn. Vi gör allt vi kan för att trafiken ska fungera så smidigt som möjligt och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.

Omledning gång- och cykeltrafik

Som du säkert märkt har vi lett om gång- och cykeltrafiken på den provisoriska cykelvägen med begränsad framkomlighet för framförallt cyklister. Detta gäller fram till september 2017. Se bild 1.

Mer information om hela projektet hittar du på Torparängens webbsida.

Har du frågor om det här arbetet är du välkommen att kontakta:
Sebastian Morin, tekniska förvaltningen, telefon 0470-410 00

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juli 2017