Begränsad framkomlighet på Södra Järnvägsgatan

Nu bygger vi nya busshållplatser och iordningsställer entrén till Södra bantorget framför World Trade Center.

Arbetet innebär att framkomligheten på Södra Järnvägsgatan kommer att vara begränsad under en längre period. 

Vecka 17-24

Under den här perioden kommer det att vara begränsad framkomlighet på Södra Järnvägsgatan mellan Värendsgatan och Strandvägen. Körfälten kommer växelvis att stängas av under hela perioden men också vara helt öppna. Gående och cyklister kommer alltid kunna passera arbetsområdet och hänvisas till de gång/cykelfållor som finns på plats.

Vecka 25-28

Under den här perioden kommer Södra Järnvägsgatan att stängas av mellan Värendsgatan och Strandvägen. Mer information om detta kommer längre fram.

Vi uppmanar alla trafikanter att planera sin resa, vara uppmärksamma och följa anvisningarna på plats.

Har du frågor om arbetet är du välkommen att ringa kontaktcenter på 0470-410 00 eller skriva till info@vaxjo.se

På www.vaxjo.se/trafikstorningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns aktuell information om arbetet under hela byggtiden.

Bakgrund

Södra bantorget blir en ny mötesplats framför World Trade center i Växjö och är en del av stadsutvecklingsprojektet Växjö stationsområde. Här kommer det att finnas plats för korttidsparkering, busshållplatser, sittplatser och gröna ytor. Klart augusti 2017.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juli 2017