Detaljplan antagen för andra etappen av Bäckaslöv

Karta Bäckaslöv etapp två

Schematisk bild av planförslaget.

Nu har detaljplanen för andra etappen av Bäckaslöv vunnit laga kraft, vilket innebär att området nu får börja bebyggas.

Här planeras det för 1200 bostäder, kontor/handel, service och en ny grundskola. Nu närmast påbörjas projekteringen av området och därefter kommer infrastrukturen med gator och ledningar att börja byggas ut. Under nästa år kommer de fem första kvarteren att fördelas. Byggnation startar tidigast 2020.

Läs mer om detaljplanen för Bäckaslöv etapp II här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2017