Gemensamt ansvar för snöröjning

När snö faller eller vid halka ställs det många frågor om hur vinterberedskapen fungerar.
Läs mer om hur kommunen prioriterar och hur vi alla kan ta gemensamt ansvar för
snöröjning och halkbekämpning.

Det är över 55 mil kommunala gator och 17 mil cykelväg i Växjö kommun som ska snöröjas och halkbekämpas. Det är mycket och vi behöver hjälpas åt för att det ska fungera.

Kommunens ansvar

Kommunen tar hand om körbanor, gång- och cykelvägar samt övrig allmän platsmark medan gångbanan utanför din fastighet är fastighetsägarens ansvar. För vinterväghållning på statliga vägar ansvarar Trafikverket.

Här kan du läsa mer om hur kommunen prioriterar.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att röja snö och säkerställa så att det inte är halt på trottoarerna eller gångbanorna utanför den egna fastigheten.

  • Snö ska röjas bort från gångbanan så snart som möjligt efter avslutat snöfall.
  • Forsla bort snön eller lägg upp den på ett sätt så att det går lätt att ta sig fram.
  • Snöröj ordentlig fram till ditt sopkärl så att sophämtarna kan tömma den enkelt.
  • Förebygg halka genom att sanda eller salta. Sand går att hämta kostnadsfritt i Svevias lokaler på Stinavägen 7, Växjö.
  • Sopa upp sanden när snön smält bort och spara den gärna för att använda nästa vinter igen.
  • Underlätta för smältvattnet att rinna undan genom att hålla rännstensbrunnarna fria från snö och skräp.

I foldern Du som är fastighetsägare i Växjö kommun Öppnas i nytt fönster. finns mer information om vilket ansvar du har för snöröjning och renhållning utanför din fastighet året runt.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2019