Projekt för hållbar pendling 

Växjö kommun deltar i ett EU-projekt som ska öka möjligheterna till hållbar pendling med buss och cykel mellan staden och orterna runtomkring.

Bland annat ska ett nytt lånecykelsystem starta under hösten 2018. Privatpersoner kommer då att få prova olika typer av cyklar för att hitta ett nytt sätt att pendla. Det kan till exempel handla om att pendla långdistans med elcykel eller kombinera buss och vikbar cykel.

Dialog med pendlarna är också en viktig del i projektet och i kommunens fortsatta trafikplanering. Förhoppningen är att projektet ska generera nya idéer för kombinationsresor (kollektivtrafik och cykel) samt för ökad framkomlighet med cykel.

Växjö kommun är en av totalt tio städer eller kommuner i Östersjöregionen som deltar i EU-projektet SUMBA som pågår till och med 2020. (SUMBA står för Sustainable Urban Mobility and commuting in Baltic cities.)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2018